svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Акцизи

Те са косвени данъци, които се събират от потребителите чрез цените или при продажбата на стоки за масово потребление. Акцизите са една от формите на национално оборотно облагане.

Размерите на акциза за отделните акцизни стоки се определя с Тарифата на акцизите към Закона за акцизите. Дължимият акциз се определя на различни бази в зависимост от вида на стоката.

На облагане с акциз подлежат…

Read More

Класификация на данъците в зависимост от понятието система.

За изграждането на класификацията трябва да вземем предвид:

– икономическите променливи – данъкът е преди всичко удръжка върху една икономическа променлива

– промените на действащите юридически правила

– измененията в констатираните административни състояния

– промените в състоянието и относителното възприемане на данъка

Независимо от това данъчната действителност дава възможност да се обособят:

1/ Данъците, дължими в резултат на промяна…

Read More