svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Договаряне, ползване и издължаване на банковия кредит

След прегледа на изискваните документи и анализа на кредитоспособността на банковия клиент, се взема решение да се отпусне ли кредит или да се отхвърли молбата. Ако банката се убеди, че не съществуват рискове, кредитът се разрешава. В договора за кредит се включват всички условия по разрешаването, ползването и издължаването на заема. Важен момент е определяне на обезпечението по заема. Като обезпечение могат да се използват…

Read More