svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Млад мъж от Силистра приветства успешно приключилата операция на служителите от ГДБОП

“Вие върнахте надеждата ми, че в България ред и законност може да има” – с тези думи млад мъж от Силистра приветства успешно приключилата операция на служителите от ГДБОП и колегите им от Силистра по залавянето на М.К. на 10 март т.г., примамвал момчета на възраст между 13 и 16 години. Тогава в дома му спецполицаите откриха компютърна конфигурация и …

Read More

Измерване на риска на акциите

Измерване на риска на акциите – акциите са най-рискованите инвестиционни носители. Портфейлният анализ търси един обобщена показател, отразяващ общата рискованост на акциите. Като такъв в световната практика се използва дисперсията на нормата на възвращаемост.
Тук дисперсията се прилага в 2 разновидности:
– дисперсия изчислявана с исторически данни. Този подход е по-приложим.
dr2 = ?( ri – ri)2 /n
– дисперсията на средната норма на възвращаемост при използване на вероятностна…

Read More