svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Действие на гражданско правните норми

Действието на гр.пр.норми  се ограничава в три насоки. На първо място то се характеризира с начало и край във времето. Втория ограничител е територията на която се проявява действието. На трето място гражданско правните норми обвързват определен кръг правни субекти. Следователно действието на гр.пр.норми е ограничено по време, по място и спрямо лицата. Правните норми които регламентират действието на гр.пр. норми биват общи и специални….

Read More

Централистичен контрол

Централистичен е контролът, който се упражнява вътре в дадено ведомство, вътре в дадена администрация, било то министерство, агенция и пр. Под ведомство се разбира сборът от еднородни или сродни специализирани служби, включени в една централизирана система, начела на която стои държавен орган със специална компетентност. Правното основание за упражняване на този контрол не лежи в закони, а в самата структура на администрацията, която е оформена…

Read More

Данък върху доходите на физическите лица

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху доходите на ФЛ. С този данък се облагат доходите на ФЛ, доходите на предпр., на ЕТ и доходите на някой предприятия, които са ЮЛ. Облагаем е общият годишен доход и за данъчна година се приема календ. година. На облагане подлежи доходът, получен…

Read More