svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Нови акции

Когато едно акционерно дружество увеличава своя основен капитал, новоиздадените за тази цел акции се наричат „нови“ акции за разлика от „старите“ акции, които представляват дотогавашния основен капитал. Например предприятие, което вече не може да задоволи повишеното търсене на произвежданите от него стоки поради достигане на капацитетните си възможности, възнамерява да разшири производствените си възможности. За целта то се нуждае освен от банкови кредити още и от повече собствени средства,…

Read More

Капиталът на „БДЖ” ЕАД се увеличава с 24 млн. лв.

Капиталът на „Български държавни железници” ЕАД ще бъде увеличен чрез емитиране на нови акции, които ще бъдат придобити от държавата. За целта правителството днес даде съгласието си за предоставяне от държавата чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 24 092 000 лв., съобщиха от правителствената информационна служба.
Предоставянето на средствата ще се извърши при спазване изискванията на Закона за държавните помощи./агенция Фокус/

Read More