недостатъци

Отговорност на продавача за недостатъци на продадената вещ. Обща и гаранционна отговорност

Правната уредба на този институт се съдържа в чл.193-199/ЗЗД. Продавачът дължи точно изпълнение. Съгласно чл.63 всяка от страните по договора трябва да изпълни задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и това, което е било уговорено. Задължението трябва да се изпълни с грижата на добър стопанин освен в случаите в които […]

Отговорност на продавача за недостатъци на продадената вещ. Обща и гаранционна отговорност Read More »

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации – тук се прави такъв подбор на облигации, които да доведат до защита на доходите от облигации срещу риска от промяната на лихвения процент. Етапи на модела: – определяне на инвестиционният хоризонт определяне на облигациите, които ще бъдат наблюдавани D2 = ?t2 . Mt – изчисляване на

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации Read More »