Недопустими решения

1.  Недопустимо е Р, което не отговаря на изискванията, при конто делото може да се реши по същество. 2.  Основания за недопустимост: а)  липса на положителна или наличие на отрицателна предпоставка към деня на постановяване на Р; б)  когато съдът е нарушил пределите на диспозитивното начало -произнесъл се е по непредявено искане, на непредявено основание […]

Недопустими решения Read More »