Относително недействителна сделка

Относително недействителна сделка – действителна сделка, която е законосъобразна и поражда целените правни последици. Тя е недейстителна спрямо определени лица, защото засягат по неблагоприятен начин техни имуществени интереси. Само спрямо тях тя не поражда търсените правни последици. В определи случаи относителнатат недействителност настъпва по право при предпоставките предвидени в специална норма. Относителната недействителност не е […]

Относително недействителна сделка Read More »