Съвет на Съюза

Съветът на ЕС е основна институция, където държавите- членки са представени на равнище министри. Неговите функции са (чл. 202): * координация на обшата икономическа политика на страните- членки; *има право да взема решения, вкл. и съвместни решения с Европейския парламент; *сключва международни договори от страна на ЕС; *разделя бюджетните правомощия с Парламента; *взема решения в […]

Съвет на Съюза Read More »