Невиновна невъзможност за изпълнение – последици

а/ Начална невъзможност – може да се поема задължение само за нещо възможно – за нещо практически и правно осъществимо по време на поемане но задължението. Иначе не възниква обвързаност за Дл. „Нищожни са – казва чл.26(2) д-рите, които имат невъзможен предмет“ б/Последваща невъзможност – това е невъзможността да се изпълни едно вече породено и […]

Невиновна невъзможност за изпълнение – последици Read More »