Освободен е директорът на Изпълнителна агенция по сортоизпитване

По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, е освободен изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) Невена Иванова. При проверка на Инспектората при Министерството на земеделието и храните са открити нарушения в ръководената от нея служба. Докладът на Инспектората препоръчва да […]

Освободен е директорът на Изпълнителна агенция по сортоизпитване Read More »