Храненето с готвена храна води до унищожение

Много видове огромни животни са населявали някога Земята и са изчезнали вследствие неблагоприятни условия. Днес човек сам създава неблагоприятните условия, които един ден ще го заличат от лицето на Земята. Успоредно с процеса на изграждане на хранителните материали се наблюдава и увеличаване броя и честотата на болестите. След няколко поколе­ния хората ще умират от сърдечно-съдови […]

Храненето с готвена храна води до унищожение Read More »