Значението на вида другарство.

Процесуалю положение на Др а)  при ОДр всеки от Др сам води делото си спрямо другата страна-доказателствената дейност е само за него, сроковете важат само за него, делото може да се прекрати само за него. Тук важи принципът зя самостоятелност на делата на другарите. б)  при НДр действията на всеки от Др ползват и останалите […]

Значението на вида другарство. Read More »