Общо 67 месо и млекопреработватели не отговарят на изискванията на ЕС

С решение на Европейската комисия (ЕК) до 31 декември 2009 г. беше даден преходен период за 585 месо и млекопреработвателни предприятия в България да отговорят на европейските санитарни и хигиенни изисквания. Към края на 2009 г. неотговарящите на тези регламенти са общо 67 предприятия, отчитат от Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС). Месодобивните и месопреработвателните предприятия, включени […]

Общо 67 месо и млекопреработватели не отговарят на изискванията на ЕС Read More »