Правно и икономическо положение на инвестиционните и борсови посредници

Определение за инвестиционен посредник: Нашето законодателство определя инвестиционните посредници като лица – банки, АД и ООД, получили специално разрешение от ЦБ и КЦКФБ за извършване и поемане на емисии от ЦК и други сделки с ЦК за собствена и чужда сметка. Икономическото положение на инвестиционните посредници може да се характерезира в следните насоки: – те […]

Правно и икономическо положение на инвестиционните и борсови посредници Read More »