Разширяване на Общността

Вгпорото разширяване на Общностга се осъществява с присьединяването наГърция през 1981г. и Испания и Португалия през 1986г. С него се стимулира прилагането на структурните политики за преодоляване на небалансираността м/у регионите и страните в ЕИО. Интеграционните процеси се съпровождат с развитието на вън­шните отношения на ЕИО с държавите от Африка, Карибите и Тихия океан (АКТ). […]

Разширяване на Общността Read More »