На този ден

В България През 1966 г. дипломатическите отношения между България и САЩ са издигнати в ранг на посолства. През 1968 г. е учреден Съюз на научните медицински дружества в България – днес Съюз на българските медицински дружества. През 1995 г. КНСБ е приета за член на Международната конфедерация на свободните профсъюзи. През 2006 г.  е учредена […]

На този ден Read More »