svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
На този ден

новини история

В България
През 1966 г. дипломатическите отношения между България и САЩ са издигнати в ранг на посолства.
През 1968 г. е учреден Съюз на научните медицински дружества в България – днес Съюз на българските медицински дружества.
През 1995 г. КНСБ е приета за член на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.
През 2006 г.  е учредена Национална асоциация на селските кметове и кметски наместници.

Read More