НА „ОНЯ СВЯТ“ – Напускайки материалния свят, човек губи само някои от телата си

Една от многото илюзии в съзнанието на човека е ограниченото му по време съществуване. Причината за тази илюзия е невъзможността или по-точно загубената възможност за сетивно възприемане на други светове, освен материалния. Но човек съществува вечно, независимо какви метаморфози претърпява неговото съзнание и същност. Напускайки материалния свят, човек губи само някои от телата си, материалното, […]

НА „ОНЯ СВЯТ“ – Напускайки материалния свят, човек губи само някои от телата си Read More »