ИАРА представи готовността на България за контрол на улова на калкан пред представители на ЕК

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури проведе тридневна експертна среща с представители на ГД МАРЕ към Европейската Комисия относно подготовката на плана за контрол на улова на калкан, който е част от поетите от България ангажименти за отпускане на квотата от 48 тона за 2010 г. Изпълнителният директор на ИАРА проф. Йордан Стайков и представителите […]

ИАРА представи готовността на България за контрол на улова на калкан пред представители на ЕК Read More »