Права и задължения на здравноосигурените пациенти през 2010 г.

Здравноосигурителни вноски Размерът на здравната вноска през 2010 г. е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора. Самоосигуряващите се лица плащат здравна вноска поне върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 г, който е 420 лв. […]

Права и задължения на здравноосигурените пациенти през 2010 г. Read More »