Магнетично лечение

Когато лекувате някого, през всичкото време трябва да сте в молитва, да сте свързани с Бога. Само по този начин лекуването ще бъде успешно. Когато някой е силно възбуден и усеща, че слънчевият му възел е в неизправност, най-естес­твеното движение за него ще бъде да тури дясна­та си ръка на слънчевия възел, под лъжичката, с […]

Магнетично лечение Read More »