Формули и различни начини за лечение на болести

1. Господи, в Тебе е всичкото ми упование. Помогни ми, прати ми Своята помощ. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе. 2. Господи, от сега аз ще посветя целия си живот на Тебе и ще работя заради Тебе. Остави ме на Земята. 3. Аз, който служа на Господа, искам тялото ми да […]

Формули и различни начини за лечение на болести Read More »