Предназначение на финансите

Утвърдено в теорията и практиката е виждането, че финансите са инструмент както за разпределението, така и за контрол върху пропорциите в разпределението. –         Финансите като инструмент на разпределение. Разпределението   на  доходите  обикновено  е  база за характеризирането на финансите и това е естествено след като основното във финансовата дейност е разпределението и преразпределението. Обект на разпределението […]

Предназначение на финансите Read More »