Данните за промишлеността през януари са положителен сигнал за българската икономика

Днес Националният статистически институт публикува данните за индустриалното производство и оборотите в промишлеността за месец януари 2010 г. Спадът на промишленото производство е намалял до едва 0.9% на годишна база. За сравнение, спадът на показателя през същия месец на 2009 г. е 19%, като той достига дъното си през май 2009 г. (спад от 23.7%). С най-големи спадове […]

Данните за промишлеността през януари са положителен сигнал за българската икономика Read More »