Преюдициално производство

Националните съдилища във всяка държава от ЕС имат задължение да следят за правилното прилагане на законодателството на ЕС в своята държава. Съществува обаче риск съдилищата в различните държави да тълкуват законите на ЕС по различен начин. За да не се случва това е създадено „преюдициалното производство“. Това означава, че ако един национален съд има някакви […]

Преюдициално производство Read More »