национална стратегия

Министерският съвет прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

Правителството прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Тя се основава на политиката в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. В резултат на изпълнението на стратегията се очаква в дългосрочен план, преминавайки през […]

Министерският съвет прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” Read More »

Дискусия на тема „България – накъде след кризата” ще се проведе по инициатива на президента

По инициатива и с участието на президента Георги Първанов на 22 януари т.г. ще се проведе дискусия на тема „България – накъде след кризата”, съобщиха от пресцентъра на президентството. Целта на дискусията е да сложи началото на широко обсъждане на приоритетите в различните области на обществения живот и на тази основа да бъде изработена национална

Дискусия на тема „България – накъде след кризата” ще се проведе по инициатива на президента Read More »