национална програма

Безработицата в страната намалява

През месец април равнището на безработица е 9.95%. В бюрата по труда са регистрирани 368 666 безработни лица и броят им намалява с 6941 спрямо март. През месеца на работа са постъпили общо 21 385 лица. Делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения намалява и е 3.9% за април. На първичния пазар […]

Безработицата в страната намалява Read More »

Националната програма по пчеларство за 2010 г.

От 23 ноември ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция започва прием на заявления за 2010 г. по тригодишната Национална програма по пчеларство. Пчеларите  могат да кандидатстват за общо 2 290 000 лв. безвъзмездно финансиране. За първи път от 2010 г. по програмата ще се субсидира закупуването на пчели- майки, за което е предвиден 200 000 лв.

Националната програма по пчеларство за 2010 г. Read More »