На сайта на МЗ има информация за ГМО

Във връзка с изявленията на Синята коалиция за контрола над храните с ГМО МЗ уведомява: На сайта на Министерството на здравеопазването е публикувана изчерпателна информация за ГМО и съдържанието им в храните. Тя може да бъде намерена на две места: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=462&home=true&categoryid=2213 http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=395&home=true&categoryid=2217 Съгласно изискванията на Закона за храните и Регламент 1829/2003 на ЕС през 2004 […]

На сайта на МЗ има информация за ГМО Read More »