Национална Конференция

МРРБ проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет”

На 5 февруари (петък) 2010 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) в хотел „Дедеман Принцес Хотел София”, на която представи целите на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) и на ОПАК, както и популяризира изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта. При откриването на Националната […]

МРРБ проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” Read More »

МРРБ ще проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет”

На 5 февруари (петък) 2010г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) в хотел „Дедеман Принцес Хотел София”, зала „Опал”, от 9.30 часа. Национална Конференция „Актуални въпроси на приложението на ПЧП в сферата на регионалното развитие и благоустройството”, ще бъде организирана с цел

МРРБ ще проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” Read More »