Министър Нона Караджова представи визия за изработване на национална стратегия за водния сектор

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор е включена в правителствената програма за 2010 г. и подготовката за нейното разработване вече е в напреднала фаза. В ход е процедура на избор на изпълнител за разработване на стратегията. Предвижда се този основополагащ документ да бъде готов и предложен за приемане от парламента до края […]

Министър Нона Караджова представи визия за изработване на национална стратегия за водния сектор Read More »