Националната програма

Закрит е още един дом за деца

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа в град Брацигово, област Пазарджик. В синхрон с Националната програма за закрила на детето за намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции и подобряване условията на живот в тях, Община Брацигово осъществи активни действия  за […]

Закрит е още един дом за деца Read More »

Министър Найденов информира Министерския съвет за мерките за изпълнение на препоръките на ЕК за ПРСР

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов информира днес Министерския съвет за констатациите, направени при проведения одит на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за периода 01.04.2008г. – 30.06.2009 г. и предприетите мерки за изпълнение на препоръките на Европейската комисия. В доклада си министър Найденов посочва: Във връзка с проведен одит относно

Министър Найденов информира Министерския съвет за мерките за изпълнение на препоръките на ЕК за ПРСР Read More »