Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

Правителството прие доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г. В документа са отразени дейностите, осъществени от отговорните за изпълнението на програмата институции и ведомства, както и напредъкът по изпълнението на препоръките на Комитета за правата на детето на ООН. Документът отчита дейностите и мерките по изпълнението на Националната програма […]

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г. Read More »