Елементи и механизъм на валутния борд.

Основни характеристики на Валутния борд са: 1. Режим на конвертируемост на националната валута към избрана за базисна чуждестранна валута. За нашата страна това е германската марка (DM) . Конвертируемостта се прилага чрез системата на фиксиран обменен курс ( за нашата страна : 1 DM = 1 лв. ) 2. Валутни резерви . Тези резерви трябва […]

Елементи и механизъм на валутния борд. Read More »