национален продукт

Национален доход – основен източник на държавни приходи

Националният доход е основен източник на приходи. Неговото формиране и неговото разпределение обаче се основават на различни принципи и служат за различни цели и интереси. В световната финансова теория и практика обикновено се борави с три понятия – общ(брутен)национален продукт, чист национален продукт и национален доход. Чистият национален продукт се определя като от стойността на […]

Национален доход – основен източник на държавни приходи Read More »

Характеристика на държавните финанси

Основа на всеки анализ на държавните финанси трябва да бъде: 1. Определянето на мястото на финансите в системата на икономическите процеси. 2. Познаването на понятията “ общ национален продукт “, “национален доход”  и очертаване особеностите на тяхното финансово разпределение и преразпределение. На тази основа общия национален продукт може да се представи като съвкупност от материалните

Характеристика на държавните финанси Read More »