Ще бъде изготвен нов идеен проект за къщата – музей на „П. К. Яворов“

Във връзка с обществения интерес към съдбата на къщата – музей на „П. К. Яворов” на ул. „Г. С. Раковски” № 136 – архитектурно-строителна и историческа културна ценност с категория „национално значение”, пресцентърът на Министерството на културата съобщава, че: В края на м. март 2010 г. беше проведена втора среща между Министерството на културата и […]

Ще бъде изготвен нов идеен проект за къщата – музей на „П. К. Яворов“ Read More »