национален доход

Национален доход – основен източник на държавни приходи

Националният доход е основен източник на приходи. Неговото формиране и неговото разпределение обаче се основават на различни принципи и служат за различни цели и интереси. В световната финансова теория и практика обикновено се борави с три понятия – общ(брутен)национален продукт, чист национален продукт и национален доход. Чистият национален продукт се определя като от стойността на […]

Национален доход – основен източник на държавни приходи Read More »

Търсене и предлагане на парите

По общ принцип търсенето на пари е свързано с желанието на икономическите субекти /фирми, домакинства и др./ да разполагат с пари и да ги задържат при себе си. Търсенето на пари има следните проявления: –         търсене на пари за осъществяване на плащания по сделки; –         търсене на пари за натрупване на активи; –         гаранционно /предпазно/

Търсене и предлагане на парите Read More »