svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Национален доход – основен източник на държавни приходи

Националният доход е основен източник на приходи. Неговото формиране и неговото разпределение обаче се основават на различни принципи и служат за различни цели и интереси. В световната финансова теория и практика обикновено се борави с три понятия – общ(брутен)национален продукт, чист национален продукт и национален доход.

Чистият национален продукт се определя като от стойността на произведените материални блага и осъществените услуги се извадят амортизациите….

Read More

Търсене и предлагане на парите

По общ принцип търсенето на пари е свързано с желанието на икономическите субекти /фирми, домакинства и др./ да разполагат с пари и да ги задържат при себе си. Търсенето на пари има следните проявления:

–         търсене на пари за осъществяване на плащания по сделки;

–         търсене на пари за натрупване на активи;

–         гаранционно /предпазно/ търсене на пари;

–         спекулативно търсене…

Read More