наука

национална традиционна изложба на художниците-педагози “Велико Търново– 2010”

Във връзка с честванията на 24 май – Денят на българската просвета  и  култура  и  на славянската  писменост  в залите на изложбения комплекс в гр. Велико Търново се откри Национална традиционна изложба на художниците  – педагози “Велико Търново – 2010 “. Изложбата продължава до края на месец юни в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – гр.Велико […]

национална традиционна изложба на художниците-педагози “Велико Търново– 2010” Read More »

националният дворец на децата чества 60-годишнина

На 1 юни 2010 г. Националният дворец на децата чества 60-годишнина от създаването си. Като уникално звено на Министерството на образованието, младежта и науката дворецът заема особено място през годините. В него пълноценно се ангажира свободното време на децата и младежите. Целогодишно се предлагат разнообразни дейности в различни културно-образователни области. Под покрива му се осигуряват

националният дворец на децата чества 60-годишнина Read More »

Николай Младенов: България се опита да даде на ЧИС по-практична насока

„Като ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) България се опита да даде по-практична ориентация на организацията”, това каза министърът на външните работи Николай Младенов при откриването на 22-рата среща на Съвета на министрите на организацията на Черноморско икономическо сътрудничество. Според него, това включва няколко важни аспекта – подобряване на работата на организацията,

Николай Младенов: България се опита да даде на ЧИС по-практична насока Read More »

Особености на гражданско правните източници. Видове

Източници на правото са особен вид юридически факти. Техен специфичен белег е правното им действие. То се състои най – често в установяване на нови правни норми или в изменение на действащите такива. Някои от източниците поставят в действие тълкувателни правила , които се отнасят до други правни норми  или предизвикват спиране действието на други

Особености на гражданско правните източници. Видове Read More »

Понятие и систематика на гражданското право

Съществуват две области в правната наука – публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право, търговско право и трудово право. Основен отрасъл е ГП. От него се отделят търговското и трудовото право. Закондателно са очертани предметите на ТП и на трудовото право, всчко останало отива за ГП. Гражданско право. Историята на

Понятие и систематика на гражданското право Read More »

Премиерът Бойко Борисов присъства на заседанието на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски”

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на образованието, младежта и науката доц. Сергей Игнатов присъстваха на днешното заседание на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководено от ректора на висшето учебно заведение проф. Иван Илчев. По време на разговорите бяха обсъдени проблемите, пред които е изправен университетът, начините за спестяване на разходи и възможността за

Премиерът Бойко Борисов присъства на заседанието на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски” Read More »

Човекът по пътя на вечността.Да се победи смъртта?

Победата над смъртта и вечен живот е велика цел и стародавна мечта на човечеството. И това е понятно: наистина ако на човечеството се отдаде да преодолее в своя живот всички трудности, препятствия, проблеми и да достигне така да се каже абсолютно щастие, за него ще остане още един враг, който е непреодолим и безпощаден. В

Човекът по пътя на вечността.Да се победи смъртта? Read More »

Служител от МОМН е заподозрян във връзка с предварителното изтичане на информация за матурата по български език и литература

Служител на Министерството на образованието, младежка и науката е бил задържан вчера по подозрение за  връзка с изтичането на информация  за темата на държавния зрелостен изпит по български език и литература. В хода на действията на  служителите на МВР по разследването, е бил претърсен домът му, след което  мъжът е  бил освободен. Изяснява се кръгът

Служител от МОМН е заподозрян във връзка с предварителното изтичане на информация за матурата по български език и литература Read More »

Сключване на международни споразумения

Всяка година Съветът „сключва“ (т.е. подписва официално) редица споразумения между Европейския съюз и държави извън ЕС, както и с различни международни организации. Тези споразумения могат да обхващат широки области като търговията, сътрудничеството и развитието или пък да се отнасят до конкретни въпроси като текстил, рибарство, наука и техника, транспорт и др. Освен това Съветът може

Сключване на международни споразумения Read More »

Положителни и отрицателни черти – Зодия Стрелец

Родените под този знак са истински приятели — верни и предани. Това са хората, с които действително можете да поговорите не само на битови теми, но и за философия, религия, наука, политика. Стрелците са отлични родители и прекрасни домакини. Стрелците са привикнали да витаят в облаците. Те трябва да се опитат да станат по-практични и

Положителни и отрицателни черти – Зодия Стрелец Read More »

Утвърден е типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на финансите Симеон Дянков утвърдиха типов договор за кредитиране на студенти и докторанти. Договорът е обнародван в бр. 33 на Държавен вестник от 30 април 2010 г. Типовият договор е съгласуван и с Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти, включващ представители на Министерството

Утвърден е типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти Read More »

Представителство в Търговското право. Понятие и видове

Обществена необходимост – търговското представителство е призвано да задоволява обективна обществена необходимост. Тя се поражда от обстоятелството, че търговецът при съвременното развитие на търговията не е в състояние да извършва сам дейността си. Той се нуждае от помощта на други лица в осъществяването на правни действия, особено когато мястото им е отдалечено от седалището или

Представителство в Търговското право. Понятие и видове Read More »

Галилео Галилей

Може би повече, отколкото на всеки друг на Галилей се дължи раждането на съвременната наука. Известният конфликт с Католическата църква е в основата на неговата философия, защото Галилей е един от първите, твърдели, че човек може да се надява да разбере света около себе си, и нещо повече — може да постигне това, като наблюдава

Галилео Галилей Read More »

Дефиниция на Международната конференция на институтите за PR, проведена в Мексико сити през 1978 г.

“PR, това е изкуството и социалната наука за анализ на тенденциите, предвиждане на техните последици, даване на препоръки на ръководителите на организацията и осъществяване на планирани програми за действие, които да обслужват интересите на организацията и на обществото като цяло” (Джефкинс, 1993). Това определени се цени високо, защото демонстрира теоретичен консенсус. То изразява удна обща,

Дефиниция на Международната конференция на институтите за PR, проведена в Мексико сити през 1978 г. Read More »

Национален доход – основен източник на държавни приходи

Националният доход е основен източник на приходи. Неговото формиране и неговото разпределение обаче се основават на различни принципи и служат за различни цели и интереси. В световната финансова теория и практика обикновено се борави с три понятия – общ(брутен)национален продукт, чист национален продукт и национален доход. Чистият национален продукт се определя като от стойността на

Национален доход – основен източник на държавни приходи Read More »

Класификация на държавните приходи

Финансовата наука разделя държавните приходи на две големи групи – частноправни и публичноправни приходи. Това е така защото: – В качеството си на собственик на компании и фирми държават осъществява разпределение на доходи в прицеса на първичното разпределение. – В качеството си на институция, която има законното право да събира приходи, държавата си осигурява значителни

Класификация на държавните приходи Read More »

Концепция за характера и природата на държавните финанси

1 Концепция за финансите В класическата финансова теория и практика доминира убеждението,че: 1. Финансите са наука за разходите, а основното направление на финансовата дейност е събирането на приходи с цел покриването на разходи. 2. Масата на държавните разходи трябва да бъде ограничена, а темповете на тяхното нарастване слаби. 3.Набираните чрез финансовите методи и форми средства

Концепция за характера и природата на държавните финанси Read More »

Ивънземни – Сами ли сме във Вселената?

Десетилетия напред съобщения за Неидентифицирани Летящи Обекти (НЛО) периодично се появяват в средствата за масова информация като поредна сензация, загадка или повод за нова фантастична хипотеза. Тези аномални природни явления съпътстват човечеството от началото на развитието му, влизат в неговите митове, оставят своята следа в религиите, за да се превърнат в една от провокациите на

Ивънземни – Сами ли сме във Вселената? Read More »

Анатомия на човека

Анатомията на човека е биологично морфологична наука. Названието анатомия – гр. Anatome – разсичам, разчленявам. Тя отразява същността на най-стария метод на изследване в анатом. на човека – дисектирането на трупове. Анат. на човека изучава макроскопския строеж на формите на човешкото тяло. При това изследване данните се получават на основата на увеличението на невъораженото човешко

Анатомия на човека Read More »