Понятие източници на българското семейно право

Сем.право представлява самостоятелен дял на бълг.гражданско право, които регулира имуществените и неимуществени отношения възникващи от юрид. Факти  на брак, осиновяване, настойничество попечителство. чл. 1 от СК – урежда отношенията основание на брак , родство, осиновянане , настойничество и попечителство. Спецификата на сем.-правните отношения се свързва с правопораждащия юрид. Факт. / брак, осиновяване, настойник .. / […]

Понятие източници на българското семейно право Read More »