настойника

Представителство в ГПр – възникване и прекратяване. Видове

В едни случаи  представителната власт  се учредява по волята  на представлявания, а в други не е необходимо да бъде изявена воля от него, защото овластяването се поражда от други юридически факти, които се уреждат от отделни правни норми: В ЗЗД  в раздела за представителството е уреден един от юридическите факти, който поражда представителна власт. Това […]

Представителство в ГПр – възникване и прекратяване. Видове Read More »

Поставяне под запрещение

Отнемане или ограничаване на гражданската дееспособност на ФЛ може да се постанови само чрез поставянето им под запрещение. Това е мярка с много сериозни последици за лицето, тя го лишава от пълноценно участие в социалния живот и го поставя в зависимост от волята на други лица. Правната уредба на поставянето под запрещение е комплексна, тя

Поставяне под запрещение Read More »