Инцидентен установителен иск

Инцидентен установнтелен иск (ИУИ) – чл. 118. 1.  ИУИ е искът, който се предявява допълнително по висящия процес от  ищеца   или  ответника  и   има  за  предмет  правоотношение, преюдициално спрямо спорното право, предмет на първоначалния или насрещния иск. ИУИ е способ за последващо кумулативно ОСИ. Чрез ИУИ във висящия процес се въвежда нов спорен предмет – […]

Инцидентен установителен иск Read More »