Насрещен иск (НИ)

Насрещен иск (НИ) – чл.104 ПИ е иск па ответника по висящ процес, чрез който той предявява самостоятелно право срещу ищеца по първоначалния иск. Предметът на НИ е винаги право, различно от правото, предмет на първоначалния иск. Срок – първото заседание по делото. НИ е способ за ОСИ. Обикновено НИ е кумулативно съединен с първоначалния, […]

Насрещен иск (НИ) Read More »