Насредяване.Понятие и видове

Наследяване преминаване на имущ. на починалия (наследодател) към др. – едно или няколко лица (наследници). Наследствено правоприемство. 2 вида наследство: – по закон – по предписание на самият закон, който оказва реда и лицата на това наследяване (преживелият съпруг, децата, лицата в родствена връзка); – по завещание – на основание волята на наследодателя, изразена в […]

Насредяване.Понятие и видове Read More »