Унищожаемост на брака. Понятие. Обща характеристика.

Причини за унищожаемост на брака. 1. Ясното разграничение между иститута на унищожаване на брака и развода. Унищожаването на брака е едно от трите основания за прекратяване на брака по българското законодателство. Чл. 94 урежда изчерпателно 3 причини за прекратяване на брак: А) смърт на един от съпрузите Б) влязло в сила решение за развод; В) […]

Унищожаемост на брака. Понятие. Обща характеристика. Read More »