Наследственоправни отношения

Наследственото право е този дял от ГПр, който регулира имуществените отношения пораждащи се по повод смъртта на едно физическо лице и свързаното с нея преминаване на неговото имущество към други субекти определени в закон или по волята на починалия/чрез завещание/. Тъй като наследственото право регулира само имуществени отношения трябва да уточним понятието имуществени отношения, а […]

Наследственоправни отношения Read More »