наследствена общност

Отношения между сънаследниците – наследствена общност.

С приемане на наследството, имущественото право и задължения преминават към наследниците. Преминаването произвежда действие от откриване на наследството. Когато наследникът е един той получава цялото наследство. Когато за наследство са призовани повече лица между тях се установява наследствен имуществена общност /всеки наследник участва със съответна и идеална част/. Вън от НИО остават делимите наследствени задължения […]

Отношения между сънаследниците – наследствена общност. Read More »

Отношения между сънаследниците – наследствена общност

С приемане на наследството, имущественото право и задължения преминават към наследниците. Преминаването произвежда действие от откриване на наследството. Когато наследникът е един той получава цялото наследство. Когато за наследство са призовани повече лица между тях се установява наследствен имуществена общност /всеки наследник уаства със съответна и идеална част/. Вън от НИО остават делимите наследствени задължения

Отношения между сънаследниците – наследствена общност Read More »