Недостойнството по отношение способността за наследяване

Недостойнството по отношение способността за наследяване: – само по отношение на определени лица; – само при опр. основания; – може да се възстанови способността за наследяване,   като   недостойнството  се опрости.   Опрощаването  става  само  от наследодателя изрично (наследникът се признава за достоен в писмен акт с нотариално заверено съдържание) или чрез завещание (пълно или частично). Семейноправна […]

Недостойнството по отношение способността за наследяване Read More »