Действието на административните актове

Действието на административните актове се разглежда в две насоки: Обвързваща и юридическа сила на акта; По време, по място и по отношение на лицата. Под юридическа сила на акта разбираме действието ма административните актове един спрямо друг. Юридическата сила на актовете е различна и тя се определя от мястото, което авторът на акта заема в […]

Действието на административните актове Read More »