Обществените възгледи на Аристотел

Те са изложени главно в неговото съчинение „Политика“ и в„Никомаховата етика“. Аристотел още в самото начало на „Политика“ подчертава, че човекът не може да живее отделен, сам, защото „по природа е обществено същество“ /zoon politikon/. Половите и кръвни връзки, езикът, вродените нравствени инстинкти, трудовите прояви-всичко го свързва с останалите хора. Той се нуждае от тях […]

Обществените възгледи на Аристотел Read More »