Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 10 115/03.02.2010 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 10 115/03.02.2010 г. (две години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 03.08.2012 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва: Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 25 000 […]

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 10 115/03.02.2010 г. Read More »