наредби

Установителен иск

Искът за установяване съществуването на правото заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда. Вещото лице установява, че собственост или заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда. Вещото лице установява, че друго вещно право не е легално определен в Закона за собствеността. […]

Установителен иск Read More »

Заместник министър-председател.

Заместник министър-председателят е едноличен орган на изпълнителната власт, който подпомага министър-председателя при ръководство на общата политика и текущата дейност на МС и координация дейността на министрите. Министър-председателят определя със заповед министерствата и другите административни структури, дейността на които се координира от съответния заместник министър-председател. За дейността си заместник министър-председателите носят отговорност пред министър-председателя и пред

Заместник министър-председател. Read More »

Промени в наредби може да забавят проекти по Програмата за селските райони?

Разглеждането и одобрението на близо 3000 проекта ще бъде забавено поне с месец заради промени в наредбите за условията и реда за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от Асоциацията на земеделските производители в България. Корекциите в наредбите се налагат в следствие на извършен одит на Европейската комисия за прилагането на програмата,

Промени в наредби може да забавят проекти по Програмата за селските райони? Read More »